" Personvernerklæring - Cuveco - Cuveco Personvernerklæring - Cuveco

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Cuveco AS
Når du bruker nettsiden vår vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Cuveco AS.

Kontaktinformasjonen til Cuveco AS er:

Adresse: Vollsveien 13B, 1366 Lysaker
E-post: post@cuveco.com
Telefon: 24 11 23 80
Organisasjonsnr.: 983 795 455

 

1. Formålet med innsamling av personopplysninger
Formålet med innsamling av personopplysninger er basert på to forhold.

A. For å få informasjon om bruk av våre nettsider. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining.

Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å gjøre dette for å tilpasse og forbedre nettsidene til våre brukere.

Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

B. Videre har du muligheten til å kontakte oss for informasjon om våre tjenester, produkter, leverandører, for tilbakemeldinger om våre produkter, eller for eventuelle spørsmål.

Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å kunne gi deg god service og muligheten til å kontakte oss.

Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til dialogen med deg.

Når vår dialog er ferdig, vil alle opplysninger om deg og dialogen slettes, med mindre det er skriftlig avtalt med deg på bakgrunn av sakens natur.

2. Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

3. Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.
For å ta i bruk dine rettigheter må du henvende deg til Cuveco AS. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

5. Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Lukk

Nyregistrering

Registrerer deg via e-post

Lukk

Nyregistrering

Er du allerede registrert? Logg inn her

Lukk

Logg inn

Har du glemt passordet?

Registrer deg her

Lukk

Glemt passordet?

Skriv inn din e-postadresse, så sender
vi deg gjenoppretting av nytt passord!

Lukk

Takk for din registrering

Vi har sendt en e-post. Vennligst følg instruksjonene for aktivering.